Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení a implementace produktů Microsoft
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.10.2020 10:07:54
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 06.10.2020 na doručenou žádost o vysvětlení ZD
1) NE, nejedná se o premier support.
2) Zadavatel již odpovídal v rámci předchozích dotazů. Jde o administraci / organizaci smlouvy a s tím spojených úkonů po dobu její platnosti.
3) Přístup k upgrade.
4) Součástí není smlouva o technickém supportu.

V příloze této zprávy se nachází doručená žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 05.10.2020.

Zadavatel by uvítal, aby bylo dodržováno ustanovení čl. 5 Zadávací dokumentace, tj. že v případě podání žádosti prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dodavatelé uváděli pouze text žádosti a NEPŘIPOJOVALI podpis ani obchodní název společnosti.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 05.10.2020.pdf (334.05 KB)