Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2019 09:13:14
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě dotazu ze dne 30.07.2019 zadavatel uveřejňuje Technickou zprávu a výpočet VO. Parametry svítidla uvedené v dokumentaci jsou zadavatelem považovány za minimální. Účastníkem nabízený typ svítidla by měl splňovat minimálně požadavky a vlastnosti uvedené v dokumentaci nebo vlastnosti lepší.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 23.09.2019.

S pozdravem

Mgr. Eva Danihelková


Přílohy
- Technická zpráva.pdf (788.10 KB)
- výpočet VO Družstevní.pdf (168.60 KB)

Původní zpráva

Datum 30.07.2019 11:48:33
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme zadavatele o poskytnutí projektové dokumentace na SO veřejné osvětlení.