Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Demontáž stávající lávky pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2018 14:01:31
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí následující:
Ad 1. Zadavatel nebude schvalovat seznam sběrných dvorů. V této lokalitě jsou dva sběrné dvory v dojezdové vzdálenosti do 1 km. Jeden z těchto dvorů je napojen na železniční vlečku přímo z kolejiště. Podmínky a provoz pro použití si zajistí zhotovitel.
Ad 2. Zadavatel po konzultaci se správcem lávky rozhodl, že odčerpání vody z dutiny lávky provede správce před zahájením demontáže. Účastník tak nebude v soupisu prací tuto položku oceňovat.
Ad 3. Zadavatel má uzavřenou smlouvu na pronájem pozemků. Účastník v této položce ocení své náklady nutné s manipulací demontovaných částí lávky při složení, rozpálení a manipulací při nakládání na dopravní prostředek.
Ad 4. Zadavatel má technický dozor zajištěn a zasmluvněn. Účastník do soupisu prací uvede hodinovou sazbu za provedení drážního dozoru, dle Technické zprávy D. 1 bod 6. 7 Výluky kolejí a TV – zhotovitel musí požádat SŽDC o provádění drážního dozoru a jeho rozsahu.
Ad 5. Účastník náklady na zpevnění pláně pod jeřáby ocení v položce č. 19 Dopravní zařízení – autojeřáby. Zpevnění pro podpěry Pižmo budou oceněny v položce č. 6.

S pozdravem
Eva Danihelková

Původní zpráva

Datum 22.01.2018 08:49:18
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
žádost o vysvětlení zd.docx (11.89 KB)