Veřejná zakázka: Wolkerova ulice Cheb, velkoplošná oprava komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 851
Systémové číslo: P22V00000041
Datum zahájení: 14.12.2022
Nabídku podat do: 23.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Wolkerova ulice Cheb, velkoplošná oprava komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je velkoplošná oprava komunikace Wolkerova v Chebu (od světelné křižovatky ulice Pražská směrem k ulici Pivovarská, úsek je dlouhý 227 m). Jedná se o velkoplošnou opravu stávajícího povrchu vozovky. Stávající povrch bude odfrézován v celkové tloušťce cca 100 mm. Oprava neúnosných míst bude sanována. Předpoklad sanace 35%. Rozsah sanace vychází z geotechnického průzkumu. Stávající uliční vpusti budou vybourány a nahrazeny novými. Šířkové uspořádání chodníkové plochy a veřejné osvětlení bude zachováno. Tyto objekty nejsou předmětem velkoplošné opravy. Na styčné ploše vozovka chodník bude v celé délce velkoplošné opravy vsazena přídlažba pro případné budoucí rekonstrukce chodníků. Tím bude eliminováno případné poškození asfaltového krytu vozovky. Po dokončení velkoplošné opravy bude zřízeno vodorovné dopravní značení. V době realizace bude zároveň zajištěna součinnost se společností CHEVAK Cheb a.s., která zde bude opravovat veřejnou síť kanalizace a vodovodu spočívající ve výměně vodovodních přípojkových armatur a kanalizačních šachet. Dalším subjektem, který bude vyzván k součinnosti je společnost STEEL EFECT a.s., která projevila zájem na příčném uložení kanalizačního potrubí od své provozovny směrem k bezkontaktní myčce Auto – Spa.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky