Veřejná zakázka: Dodávka nábytku do Přírodovědného centra DDM Sova v Chebu - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 835
Systémové číslo: P22V00000025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-037170
Datum zahájení: 01.08.2022
Nabídku podat do: 11.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka nábytku do Přírodovědného centra DDM Sova v Chebu - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do novostavby Přírodovědného centra DDM Sova v Chebu.
Detailní specifikace a bližší požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 návrhu Kupní smlouvy (přílohu č. 1 návrhu Kupní smlouvy tvoří soupis předmětu plnění).
Účastníci musí ve své nabídce blíže specifikovat jimi nabízený předmět plnění. Ze specifikace musí být jasné, že jsou splněny všechny požadavky zadavatele na předmět plnění. Specifikace musí tvořit přílohu č. 1 návrhu Kupní smlouvy.
Požadované údaje (vyznačeny k doplnění) musí být doplněny do přílohy č. 1 návrhu Kupní smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Veřejná zakázka byla zahájena již dne 28.03.2022. Toto zadávací řízení bylo dne 26.05.2022 zrušeno. Důvodem zrušení bylo vyloučení všech účastníků zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Následně bylo dne 01.06.2022 zahájeno nové zadávací řízení. Otevírání nabídek bylo provedeno dne 20.06.2022. Do zadávacího řízení byly podány 2 nabídky. Na jednání komise dne 21.06.2022 bylo komisí konstatováno, že obě nabídky opět nesplňují požadavky zadavatele, které byly stanoveny v zadávací dokumentaci, a bylo rozhodnuto o jejich vyloučení a následném zrušení zadávacího řízení.
  S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo navrženo zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 1, písm. b), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel je oprávněn toto řízení použít v případě, kdy podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 925 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky