Veřejná zakázka: TDI a BOZP – Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 730
Systémové číslo: P21V00000003
Datum zahájení: 14.01.2021
Nabídku podat do: 27.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDI a BOZP – Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti stálého technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zajištění činností koordinátora BOZP (dále jen „koordinátor BOZP“) podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nad prováděním stavby „Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb“.
Činnosti TDI a BOZP při stavbě přírodovědného centra budou zajištovány tak, jak je popsáno v projektové dokumentaci pro provedení stavby a soupisu prací vyhotoveného MgA. Hanou Fischerovou, Bezručova 2201/4, 350 02 Cheb, IČO: 48337269, a realizovány v souladu s povolením stavby vydaným stavebním úřadem v Chebu Č.j.: MUCH 108831/2019/Heg.
Přesná specifikace činností je uvedena v Příkazní smlouvě, která tvoří přílohou č. 2 ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky