Veřejná zakázka: PD - Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 597
Systémové číslo: P19V00000040
Evidenční číslo zadavatele: VZa 30/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-026506
Datum zahájení: 06.06.2019
Nabídku podat do: 24.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace za účelem vybudování nového parkoviště pro osobní automobily, rekonstrukce dopravní infrastruktury a chodníků vč. veřejného osvětlení a odvodnění komunikace v ul. Mírová. Dále rekonstrukce cestní sítě a doplnění veřejného osvětlení ve vnitrobloku mezi ulicemi Mírová a v Zahradách. Vybudování veřejného osvětlení v areálu přilehlých garáží. Projektová dokumentace bude rozdělena na etapy a stavební objekty (dle požadavku zadavatele). V rámci předmětu plnění dojde k vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR + DSP), vypracování projektové dokumentace k provedení stavby (PDPS), rozsah dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vč. rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb., rozdělen po objektech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 830 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky