Veřejná zakázka: „HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 322
Systémové číslo: P16V00000005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.02.2016
Nabídku podat do: 01.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení jsou níže specifikované hospodářské činnosti v lesních hospodářských celcích „Lesy města Chebu" a “Stadtwald Eger“:
- pěstební činnost
- těžební činnost

Výsledkem zadávacího řízení je uzavřená rámcová smlouva s 18 uchazeči. Seznam vítězných uchazečů / dodavatelů je uveden v dokumentu Seznam dodavatelů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním (výzva)
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku na služby formou jednacího řízení s uveřejněním v souladu § 22 odst. 1 a 2 zákona. Předchozí otevřené řízení bylo zadavatelem zrušeno z důvodu vyloučení všech uchazečů ze zadávacího řízení. Zadavateli byly doručeny pouze
  neúplné a nepřijatelné nabídky. Zadavatel dne 12.02.2016 rozhodl zrušit otevřené řízení k nadlimitní veřejné zakázce „HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST“ a odeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
  Dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, jestliže:
  - v předchozím otevřeném řízení byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky;
  - podstatně nezmění zadávací podmínky;
  - zahájí jednací řízení s uveřejněním bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího řízení.
  Zadavatel není dle § 22 odst. 2, § 86 odst. 3 písm. b) a § 156 odst. 6 písm. b) zákona povinen uveřejnit Oznámení jednacího řízení s uveřejněním, Předběžné oznámení a Odůvodnění veřejné zakázky.
  V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona zaslal zadavatel výzvu k jednaní a podání nabídek do jednacího řízení s uveřejněním zadavatel všem uchazečů, kteří v rámci zrušeného zadávacího řízení podali nepřijatelnou nebo neúplnou nabídku řízení a které zároveň splnili požadavky § 69 odst. 5 zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 160 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy města Chebu, s.r.o.
 • IČO: 27965911
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14
  350 02 Cheb
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 241365

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy města Chebu, s.r.o.
Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky