Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: BOLID M s.r.o.
IČO: 26347741
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 3 619 381,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 379 451,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 14.10.2019