Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: de Wolf GROUP s.r.o.
IČO: 64831442
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 7
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 7
Konečná cena zakázky: 84 980,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 102 825,80 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 08.07.2019