Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - 2Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská, Cheb – I. etapa – MK Dukelská
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce části ulice Dukelská v Chebu, v úseku mezi křižovatkami s ul. Evropská (silnice II/606) a Žižkova, vč. křižovatky s ul. Karlova. Součástí rekonstrukce bude nové šířkové uspořádání, úprava konstrukčního souvrství komunikace i chodníkových ploch, úprava odvodňovacího zařízení, veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. V rámci rekonstrukce křižovatky budou zřízeny v ul. Karlova podzemní kontejnery na tříděný domovní odpad. Délka opravované obousměrné komunikace činí 215,00 m. Po obou stranách vozovky jsou navržena podélná parkovací stání pro osobní automobily.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kontakt: Jiří Kurucz
e-mail: kurucz@cheb.cz
tel: +420 354440172
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.06.2019 10:00
Datum zahájení: 01.04.2019 16:09