Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 820 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 992 200,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 22.05.2018