Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Město Cheb vystupuje v pozici centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) ZVZ. Město Cheb provádí centralizované zadání a zadává veřejnou zakázku na účet zadavatelů (pověřující zadavatelé) uvedených v čl. 2.10. ZD a v příloze č. 6 ZD.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb – hlasových a datových služeb prostřednictvím veřejných mobilních telefonních sítí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb 1
Kontakt: Jiří Kurucz
e-mail: kurucz@cheb.cz
tel: +420 354440172
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19. 10. 2015 09:00
Počátek běhu lhůt: 25. 09. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: