Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Učíme se ve stínu stromů
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem výběrového řízení je úprava venkovního areálu zahrady při MŠ v přírodním stylu. V rámci revitalizace dojde ke zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí. Výsadba stromů bude provedena v podzimních měsících.
Projekt „Učíme se ve stínu stromů“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci výzvy č. 5/2022 Národního programu Životního prostředí.
Místo plnění: Cheb
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kontakt: Petra Šimečková
e-mail: simeckovap@cheb.cz
tel: +420 354440172
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.05.2023 09:00
Datum zahájení: 04.04.2023 17:23
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: