Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa (ul. Mírová) – FÁZE II.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníků v ulici Mírová. Součástí stavby je také rekonstrukce veřejného osvětlení, zřízení nového odvodnění zpevněných ploch a vybudování nových stanovišť pro polopodzemní kontejnery.
Před zahájením stavby provede zhotovitel podrobné zpracování DIO, které nechá odsouhlasit DI PČR v Chebu a předloží jej na vědomí zadavateli a na jeho základě zajistí zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací.
Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci stavby bude prováděna přeložka NN distribuční soustavy, přičemž bude nutná koordinace stavebních prací s tímto zhotovitelem.
Místo plnění: Cheb
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kontakt: Soukupová Klára
e-mail: soukupova@cheb.cz
tel: 354 440 514
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.12.2022 10:00
Datum zahájení: 07.11.2022 15:06
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: