Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Ing. arch. Jaroslav Aust
IČO: 73702935
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 480 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 480 000,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2022