Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Vozidlo o celkové hmotnosti do 18t s pohonem 4x4 vč. příslušenství na zimní údržbu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Z důvodu havarijního stavu techniky je předmětem plnění veřejné zakázky pořízení vozidlo o celkové hmotnosti do 18t s pohonem 4x4 vč. příslušenství na zimní údržbu formou finančního leasingu na dobu 60 měsíců včetně povinného a havarijního pojištění, asistenčních služeb a servisu.
Místo plnění: Cheb
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kontakt: Ing. Josef Vacek, osoba pověřená zadavatelskými činnostmi dle ust. § 43 ZZVZ, administrátor veřejné zakázky, EGRACOM s.r.o., IČ: 27967239, sídlo Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, telefon +420 739 022 742, e-mail vacek@egracom.cz, identifikátor datové schránky: zvhnuib
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 20.09.2022 10:00
Datum zahájení: 09.08.2022 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):