Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka IT vybavení do Přírodovědného centra DDM Sova v Chebu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vizualizační techniky pro Dům dětí a mládeže Sova Cheb.
Detailní specifikace a bližší požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny příloze č. 1 ZD - Návrh Kupní smlouvy a její příloze.
Místo plnění: Cheb
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kontakt: Gabriela Barthellová
e-mail: barthellova@cheb.cz
tel: 354 440 514
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.05.2022 10:00
Datum zahájení: 28.03.2022 10:33
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: