Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření AIS 2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zařízení včetně služeb pro zajištění rozšíření agendového informačního systému – etapa 2. Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v zajištění služeb servisní podpory.
Bližší specifikace předmětu plnění a informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 ZD) a jejích přílohách, a v návrhu smlouvy o zabezpečení podpory provozu (příloha č. 4 ZD).
Místo plnění: Cheb
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.02.2022 11:00
Datum zahájení: 17.12.2021 14:04
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: