Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název:
IČO:
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 20
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 20
Konečná cena zakázky: 1 950 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 359 500,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 05.11.2021