Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ALGON, a.s.
IČO: 28420403
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 11
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 11
Konečná cena zakázky: 12 132 710,67 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 14 680 579,91 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.05.2021