Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky - opravaZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Stavební společnost VARO, s.r.o.
IČO: 26356503
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 7
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 7
Konečná cena zakázky: 27 202 886,77 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 32 915 492,99 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 30.04.2021