Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Silnice Topolany a.s.
IČO: 05758734
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 9
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 9
Konečná cena zakázky: 8 857 778,30 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 10 717 911,74 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 21.04.2021