Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka tepelné energie pro zimní stadion
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky byla dodávka tepelné energie do objektu zimního stadionu v Chebu, a to s celkovou předpokládanou spotřebou 2 616 GJ/rok. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
35020 Cheb
Kontakt: Jiří Kurucz
e-mail: kurucz@cheb.cz
tel: +420 354440172
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou technické.
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 17.12.2020 15:53
Datum zahájení: 03.12.2020 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: