Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: TEREA Cheb s.r.o.
IČO: 63507871
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 5 127 360,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 640 096,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.01.2021