Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení přístavby přírodovědného centra v areálu DDM Sova v Chebu. Objekt je navržen jako jednopodlažní. Centrální chodba zajišťuje přístup osob do jednotlivých funkčních jednotek, učeben, skleníků, nebo zázemí. Provozně bude objekt využíván 11 měsíců v roce, denně od 8 do 20 h.
Objekt je napojen na původní budovu stájí a chovné stanice. V rámci propojení dojde i k rekonstrukci a úpravě stávajícího objektu.
Podrobnosti stavby jsou dále uvedeny v projektové dokumentaci.
Stavba je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kontakt: Eva Danihelková
e-mail: danihelkova@cheb.cz
tel: +420 354440514
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 03.03.2021 09:00
Datum zahájení: 16.12.2020 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: