Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: DESKRIPTO s.r.o.
IČO: 24836117
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 496 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 600 160,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 18.09.2020