Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: 2CE s.r.o.
IČO: 29071895
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 787 900,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 953 359,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 04.06.2020