Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: GORDIC spol. s r.o.
IČO: 47903783
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 3 791 600,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 587 836,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 24.04.2020