Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření AIS
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zařízení včetně služeb pro zajištění rozšíření agendového informačního systému (dále jen ,,AIS“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v zajištění služeb servisní podpory.
Bližší specifikace předmětu plnění a informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 ZD) a jejích přílohách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kontakt: Jiří Kurucz
e-mail: kurucz@cheb.cz
tel: +420 354440172
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.03.2020 09:00
Datum zahájení: 10.02.2020 12:01
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: