Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Raeder & Falge s.r.o.
IČO: 28714989
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 98 779 922,59 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 119 523 706,33 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 02.03.2020