Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Učíme se ve stínu stromů
Odesílatel Veronika Gyepešová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2023 13:16:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v této zprávě odpověď na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20.4.2023.

Znění žádosti:
Dobrý den, paní inženýrko,

děkuji za zaslané informace. Bohužel pro stanovení nabídkové ceny vyvýšených záhonů jsou nedostačující. Prosím o upřesnění druhu dřevěného materiálu ( např. smrk, borovice a pod. , prkna, desky apod.), dále pak tloušťku stěny. Co je myšleno pod pojmem lehce setavitelný, jakým způsobem? Proto jsem v předešlém dotazu žádala o zaslání výkresu pro výrobu. Může se stát, že v nabídkách jednotlivých uchazečů budou výrobky různé kvality.

Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

Odpověď:
Vyvýšené záhony jsou výrobkem, který je dodán jako stavebnice. Jedná se o masivní dřevěné impregnované cihly z borovice, se šířkou cihly 75 mm a výškou 100 mm. Bloky se spojují dohromady hmoždinkami.

S ohledem na doplnění zadávací dokumentace dochází současně k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 09.00 hod. dne 02.05.2023.


Mgr. Veronika Gyepešová
úřednice odboru kanceláře starosty