Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Učíme se ve stínu stromů
Odesílatel Petra Šimečková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2023 10:25:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v této zprávě odpověď na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5.4.2023.

Znění žádosti:
Dobrý den,
Prosím o doplnění zadávací dokumantace o projektovou dokumantaci (výkresová část, výkresy technických prvků a technickou zprávu. Děkuji.

Odpověď:
Zadavatel v příloze této zprávy uveřejňuje projektovou dokumentaci k veřejné zakázce. Z důvodu doplnění zadávací dokumentace o projektovou dokumentaci dochází zároveň k úpravě zadávací dokumentace a k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 26.4.2023.
Projektová a zadávací dokumentace jsou přílohou této zprávy a zároveň jsou uveřejněny v sekci Zadávací dokumentace v detailu této veřejné zakázky.


Ing. Petra Šimečková
úřednice odboru kanceláře starosty


Přílohy
- PD.zip (2.61 MB)
- Zadávací dokumentace_11.4.pdf (243.96 KB)