Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Správa a údržba Klášterních zahrad II
Odesílatel Soukupová Klára
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2023 09:06:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje odpověď na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 09.03.2023.

Znění žádosti:
Dobrý den,
v návrhu SOD jsou chybně nastavena pole pro vepsání cen. Jsou zde nastaveny za poli pro vespání ceny dvě desetiná místa, která nejdou změnit ani vymazat, viz čl. IV odst.1.


Odpověď:
Opravená SOD je uveřejněna v příloze této zprávy a dále v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky.

Ing. Klára Soukupová
úřednice odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Příloha č. 2 ZD - návrh smlouvy o dílo_zam.docx (3.36 MB)