Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Arboristické práce v parku Brandlova
Odesílatel Petra Šimečková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2023 10:31:52
Předmět Rozhodnutí o výběru dodavatele

Vážení,
v příloze této zprávy zasílám a zároveň uveřejňuji rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Arboristické práce v parku Brandlova".

S pozdravem,
Ing. Petra Šimečková
úřednice odboru kanceláře starosty


Přílohy
- ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE.pdf (164.66 KB)