Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa (ul. Mírová) – FÁZE II.
Odesílatel Soukupová Klára
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2022 10:44:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v této zprávě odpověď na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6.12.2022.

Znění žádosti: Dobrý den, obracíme se na Vás s žádostí o upřesnění specifikace polozapuštěných kontejnerů (SO 101 – etapa VI.A pol. č. 126, SO 102.1 – etapa VI.B pol. č. 104 a SO 102.2. – etapa VI.B pol. č. 78). Má být oceněn polozapuštěný kontejner s vakem anebo pevným silem? Tato specifikace není uvedena v PD a ani ve výkazu výměr.

Odpověď: S VAKEM

Ing. Klára Soukupová
úřednice odboru kanceláře starosty