Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa (ul. Mírová) – FÁZE II.
Odesílatel Veronika Gyepešová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2022 12:49:03
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v této zprávě odpověď na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 1.12.2022.

Znění žádosti:
Dobrý den,
dle souhrnné technické zprávy bude pro provedenou výsadbu následná péče o vysazené dřeviny po dobu 5let, ale tato položka není uvedená dle předložených položkových rozpočtů. Dotaz zní: skutečně není tato následná péče po dobu 5let o vysazené dřeviny součástí Díla ?
předem děkujeme za vyjádření

Odpověď:
Následná péče po dobu 5 let není součástí díla. Ale součástí dodávky vysazených dřevin bude prvotní zálivka po výsadbě a další následně dle klimatických podmínek až do přejímky dokončené stavby.


Mgr. Veronika Gyepešová
úřednice odboru kanceláře starosty