Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa (ul. Mírová) – FÁZE II.
Odesílatel Veronika Gyepešová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2022 10:48:12
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v této zprávě odpověď na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 1.12.2022.

Znění žádosti:
1) V soupisu prací je v SO 101 položka číslo 34 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl. 50 mm 1549,5 m2, dále je tato pod číslem 32 v SO 102.1 a pod číslem 31 v SO 102.2. V popisu položky je uvedeno, že se podkladní vrstva týká sanace. Ve vzorových řezech ani v technické zprávě není o této podkladní vrstvě zmínka.
Může zadavatel, prosím, upřesnit význam této položky?

Odpověď:
Jedná se o obsyp ze ŠP (ochranná vrstva) položené geotextílie proti mechanickému poškození následné vrstvy z HDK.

2) Může zadavatel poskytnout účastníkům rozbory stávajících asfaltových souvrství a zatřídění z hlediska obsahu PAU?

Odpověď:
Ano, viz přílohy.

Mgr. Veronika Gyepešová
úřednice odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Protokol o odběru vývrtu.pdf (1.20 MB)
- Protokol o zkoušce.pdf (254.30 KB)