Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa (ul. Mírová) – FÁZE II.
Odesílatel Veronika Gyepešová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2022 10:58:08
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v této zprávě odpověď na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24.11.2022.

Znění žádosti:
Dobrý den, v soupisu prací v SO 101 - etapa VI.A, je v popisu položky uvedeno označení: pol. č. 40 - ACP 16, pol. č. 44 - ACO 11 a pol. č. 46 - ACO 11, tato označení nekorespondují s projektovou dokumentací (výkres D.1.5 a technická zpráva D.1.1), označení směsí je ACP 16+, ACO 11+. Označení směsí ze soupisu prací a PD také nekoresponduje v SO 102.1 a SO 102.2. Žádáme o opravu PD anebo soupisu prací.
Děkuji.

Odpověď:
Uchazeč ocení soupis prací, tedy ACP 16 a ACO 11.

Mgr. Veronika Gyepešová
úřednice odboru kanceláře starosty