Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa (ul. Mírová) – FÁZE II.
Odesílatel Veronika Gyepešová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2022 13:07:44
Předmět Vysvětlení dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v této zprávě odpověď na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 22.11.2022.

Znění žádosti:
1) V kladecím plánu žlabu D.1.10 je uveden žlab LV4, tento žlab chybí ve výkazu výměr. Jakou položkou má být oceněn?
2) Ve výkazu výměr chybí položka pro ocenění 2 kusů sorpčních vpustí. Jakou položkou mají být oceněny?
3) Ve vzorovém výkresu kontejnery je uvedena sestava 3x5m3 - 3kusů (celkem 3x). Ve výkazu výměr je uvedena montáž a dodávka kontejnerů 5m3 - 4kusy (celkem 3x). Jaká sestava má být oceněna?

Odpověď:
1) Žlab LV4 byl proveden ve Fázi I.
2) SOP byly provedeny ve Fázi I.
3) Platí co je uvedeno v PD a ve výkazu. Správně je tedy uvedena montáž a dodávka kontejnerů 5m3 - 4kusy (celkem 3x). Vzorový výkres kontejnerů je pouze jako „mustr“ jak mají být kontejnery provedeny.

Mgr. Veronika Gyepešová
úřednice odboru kanceláře starosty