Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa (ul. Mírová) – FÁZE II.
Odesílatel Veronika Gyepešová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2022 13:40:19
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v této zprávě odpověď na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21.11.2022.

Znění žádosti:
Dobrý den, ve Výkazu výměr v SO 431 - 434 VO - část B2, pol. 46-48 a SO 431 - 434 VO - optika - část A, pol. 5 mají nulové výměry. Má být u těchto položek skutečně nulová výměra a má je uchazeč i přesto ocenit nebo můžeme ponechat také nulovou cenu?
Děkujeme za objasnění.

Odpověď: Práce byly již provedeny ve Fázi I. Uchazeč tedy nulové položky oceňovat nebude.

Mgr. Veronika Gyepešová
úřednice odboru kanceláře starosty