Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022 - II
Odesílatel David Slouka
Organizace odesílatele Timoris Projekt a.s. [IČO: 27826040]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2022 15:50:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dnešního dne vydal zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.
Provedené vysvětlení nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysv ZD č1 (18-10-2022)_Cheb-VO_NPO-2022-II.pdf (336.05 KB)