Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Kamenná 40, Cheb – odstranění objektu
Odesílatel Soukupová Klára
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2022 11:07:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

s ohledem na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel odpověď:
Odpojení a přeložky inženýrských sítí nejsou součástí této VZ. Přípojky budou odpojeny před samotnou demolicí objektu.

Text původní zprávy:
součástí výkazu výměr nejsou položky - odpojení inženýrských sítí, přeložky atd - v technické zprávě jsou tyto práce uvedeny jako I.etapa prací - jsou tyto práce tedy již provedeny ?


Ing. Klára Soukupová
úřednice odboru kanceláře starosty