Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Skatepark Cheb – LBO - III
Odesílatel Soukupová Klára
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2022 16:44:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

s ohledem na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel odpověď:

Předpokládaná hodnota je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a tento požadavek vzešlý ze zadávací dokumentace nebude zadavatelem zrušen.

Ing. Klára Soukupová
úřednice odboru kanceláře starosty


Dne 28.02.2022 obdržel zadavatel prostřednictvím emailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Věc: Dotaz k zadávací dokumentaci
Název zakázky: „Skatepark Cheb – LBO – III“

Dobrý den,

touto cestou bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení dotazu k zadávací dokumentaci na shora uvedenou veřejnou zakázku.

V zadávací dokumentaci je uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky 14.670.000,- Kč bez DPH a současně je tato cena stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
Dle našeho názoru, vzhledem k současným cenám materiálů na trhu, jeho neustálého zdražování, např. dodávek betonové směsi, je předpokládaná maximální cena zadavatelem nesplnitelná.

Dotaz :
Nezruší zadavatel podmínku, že předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako maximální a nepřekročitelná?


Děkuji za odpověď.