Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření AIS 2
Odesílatel Maroš Sovák
Organizace odesílatele KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 29310571]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2022 12:00:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mění zadávací dokumentaci k veřejné zakázce tak, že v čl. 11 zadávací dokumentace se mění nastavení maximálně přípustné výše nabídkové ceny následujícím způsobem:

Nabídková cena musí být zpracována tak, že nebudou překročeny následující hodnoty:
- celková nabídková cena nesmí překročit celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, tj. 6 047 667 Kč bez DPH,
- průměrná cena za 12 měsíců základní servisní podpory nesmí překročit 15 % celkové ceny za pořízení a implementaci.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 18. 02. 2022 11:00 hod.

Podrobně viz přílohy tohoto oznámení.


Přílohy
- Vysvětlení doplnění nebo změna ZD č. 1 (003).pdf (210.71 KB)
- Zadávací dokumentace dle změny č. 1, konsolidovaná.docx (151.29 KB)