Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb
Odesílatel Petra Šimečková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.12.2021 13:49:38
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

S ohledem na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel odpověď:

Dotaz č.1
Odpověď:
Zadavatel trvá na svém zadání.
Není pravdou, že tento konkrétní parametr odpovídá pouze technologii jednoho výrobce. V současné době je na trhu více výrobců s technologií na principu 4 kamer.

Dotaz č.2
Zadavatel trvá na svém zadání.
Zadavatel má technologii 3LCD dlouhodobě ověřenou v praxi ve výuce a požaduje ji z důvodu výrazně lepšího podání barev než jiné technologie. V případě překročení max. váhy dataprojektoru by mohlo dojít k celkové nefunkčnosti kompletní sestavy.

Dotaz č.3
Zadavatel trvá na svém zadání.
Požadavek je jasně zadaný na základě zadávací dokumentace. Ano, externí zvukovou kartu lze chápat jako HW. Zvukové karty jsou požadované v počtu, který je uveden v Příloze č.1 Kupní smlouvy – Soupis předmětu plnění. Přístup do LAN databáze je zadán na základě průzkumu trhu, kde mají oslovení již přístup do LAN databáze vyřešený ve standardu.

Dotaz č.4
Zadavatel trvá na svém zadání.
Dvě nezávislé dotykové plochy jsou již běžným standardem v průmyslu a žáka tak seznamujeme s novými možnostmi práce, lze využít při tvořivé práci s možností ovládat veškerou činnost pomocí haptiky a nahradit tím v některých případech nevhodnou práci pomocí myši a klávesnice. Tudíž myš a klávesnice nemusí být v určitých činnostech používaná, což žákům umožní přirozenější formu tvořivé práce např. při prototypování, sculpturingu, práci s objekty ve virtuálním 3D prostoru atd.

S pozdravem,
Ing. Petra Šimečková
úřednice odboru kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 01.12.2021 22:37:29
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

rádi bychom Vám nabídli řešení od předních světových výrobců, ovšem kombinace požadovaných parametrů u níže uvedeného HW nám zabraňují takovou nabídku podat. Žádáme Vás, v duchu rozšíření okruhu potenciálních účastníků, o následující rozvolnění technické specifikace, popř. o její objasnění.

1) U poptávaných interaktivních tabulí požadujete konkrétní technologii:
“Dotyková technologie založená na principu min. 4 kamer pro přesné a intuitivní ovládání.” Tento požadavek odpovídá výhradně technologii DViT výrobce SMART Technologies.
A) Budete akceptovat i jiné dotykové technologie, které splní všechny Vaše ostatní požadavky na interaktivní tabuli a které současně nejsou DViT?
B) Pokud ne, z jakého provozního důvodu nemůžete odstranit uvedený diskriminační charakter? Z jakého objektivně přezkoumatelného důvodu nemůže jiná než DViT technologie uspokojit jaké Vaše uživatelské potřeby?

2) U poptávaných projektorů požadujete konkrétní technologii “3LCD” a další parametry, např. hmotnost max. 6 kg, které zapříčiňují, že nelze nabídnout jiný produkt, než od výrobce Epson, konkrétně EB-685W.
A) Budete akceptovat i jiné technologie, které splní všechny Vaše ostatní požadavky na projektory a které současně nejsou 3LCD a dosahují libovolné hmotnosti?
B) Pokud ne, z jakého provozního důvodu nemůžete odstranit uvedený diskriminační charakter? Z jakého objektivně přezkoumatelného důvodu nemůže jiná než 3LCD technologie uspokojit jaké Vaše uživatelské potřeby? Z jakého objektivně přezkoumatelného důvodu musí mít projektor méně než 6 kg, když tento je zavěšen na držáku spojeném s vertikálním posuvem interaktivní tabule a je tedy na parametrech držáku a vertikálního posuvu, zda dokáží obsloužit i těžší projektor?

3) U poptávaného ovládacího pultu učitele není patrné, zda se jedná pouze o SW nebo i HW produkt - požadujete SW vybavení, dále LAN přístup do příslušné databáze a zvukovou kartu, kterou mimochodem požadujete i jako samostatnou položku.
A) Máme chápat tuto položku jako HW? Jaké další parametry má splňovat?
B) Máme tuto položku chápat pouze jako SW? Prostřednictvím jakého HW máme zajistit LAN přístup do příslušné databáze?
C) Požadujete 2 zvukové karty nebo se zde jedná o duplicitu?

4) U poptávaného počítače All in one pro 3D digitalizaci požadujete sérii takových požadavků, že nabízené řešení nemůže být z řad běžně dostupného, standardizovaného HW, ale ryze customizovaného řešení.
A) Z jakého důvodu požadujete tablet, když budete mít k dispozici AIO, tedy jiné dotykové zařízení? Jaký je účel takového nákupu? Popište prosím uživatelský model takové sestavy.
B) Uveďte prosím dostupné příklady daného produktu - jistě k těmto máte na základě předběžné tržní konzultace přístup.

O výše definovaném diskriminačním charakteru jsme se dozvěděli až po řádné lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení ZD, pokud tedy nebudete s to se k danému vyjádřit do konce lhůty pro podání nabídek (6.12.2021 11:00), budeme procesně nuceni podat námitky proti zadávacímu postupu.

Předem děkuji za Vaše včasné vyjádření.

S pozdravem