Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VO Cheb - EFEKT 2021
Odesílatel Soukupová Klára
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2021 15:19:58
Předmět Oznámení o zrušení zadávacího řízení

V příloze této zprávy uveřejňuji Oznámení o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky a služby "VO Cheb-EFEKT 2021".

Ing. Klára Soukupová
úřednice odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf (325.32 KB)