Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb
Odesílatel Petra Šimečková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2021 14:30:04
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

S ohledem na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel v příloze této zprávy a v sekci „Zadávací dokumentace“ novou přílohu č. 1 návrhu Kupní smlouvy (Soupis předmětu plnění). Zadavatel upravil požadavky na min. technickou specifikaci položky „Tabletová verze jazykové laboratoře“.
Dodavatelé jsou povinni novou přílohu č. 1 návrhu Kupní smlouvy (Soupis předmětu plnění) uveřejněnou touto zprávou použít do svých nabídek!
S ohledem na provedené změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11:00 hod. dne 06.12.2021.

Ing. Petra Šimečková
úřednice odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy - Soupis předmětu plnění_01_11.xlsx (94.44 KB)

Původní zpráva

Datum 26.10.2021 14:17:15
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Požadujete 1 set tabletové verze jazykové laboratoře v rámci 6. ZŠ.
Budete akceptovat tablety i s jiným OS, než Windows, tj. např. Android, Chrome aj.?
Argumentujete kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením.
Pokud nebudete akceptovat i jiné OS, popište prosím blíže stávající prostředí a výukové programové vybavení, které je (diskriminačně) závislé výhradně na OS Windows.