Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pěstební činnost
Odesílatel Josef Kubát
Organizace odesílatele Lesy města Chebu, s.r.o. [IČO: 27965911]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.10.2021 11:47:26
Předmět Výzva

Vážení,
tímto Vás zadavatel Lesy města Chebu, s.r.o. vyzývá v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Pěstební činnost" k přistoupení k rámcové dohodě a jejímu následnému podpisu. Kompletní dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“ a je dále také k vyzvednutí v tištěné podobě v provozovně zadavatele na adrese Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb.