Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2021 16:34:23
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Tento software je požadovaný z toho důvodu, že škola má již stovky hotových cvičení / aktivit v tomto formátu a využívá je ve výuce. SW tedy musí být plně kompatibilní a musí umožňovat otevření nebo import souborů, spustit všechny aktivity, animace a widgety souborů formátu *.notebook.

Nekompatibilita, nebo jen částečná kompatibilita by znamenala velkou investici, zejména času vyučujících na znovu vytvoření nebo opravy a úpravy stávající cvičení a aktivit. Dále mohou materiály čerpat z portálu, kde je více než 35 000 připravených aktivit a cvičení, které jsou kontrolované lektory, tedy aktivními učiteli. Zmíněný SW nástroj obsahuje knihovnu objektů (obrázků, animací), které lze dle autorského zákona volně použít. V rámci výukového software škola také využívá online aplikaci pro hlasování a testování žáků, která funguje bez nutnosti instalace aplikace a mohou ji spustit na telefonech, tabletech a počítačích přes webový prohlížeč.
Dále jsou vyučující kvůli úspoře času zvyklí na práci v prostředí, které umožňuje rychlou přípravu digitálních učebních aktivit pomocí předpřipravených šablon, které zahrnují – třídění objektů, řazení objektů ve správném pořadí, párování souvisejících objektů, doplňování slov do textu, vědomostní závodní hru a aktivitu, kde mohou žáci posílat texty nebo obrázky přímo ze svých žákovských zařízení.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 11.10.2021 22:01:47
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

požadujete 8 kusů interaktivních tabulí pro 2 školy (8 učeben). Zároveň k tomuto HW požadujete dodat i SW SMART Notebook. Tento SW v požadované kvalitě nelze dodat k jiné interaktivní tabuli, než opět od výrobce SMART Technologies. Nutnost poptávky konkrétního produktu zdůvodňujete tím, že tento SW již používáte a že zavedení jiného SW by bylo obtížné a nákladné co se školení či kompatibility týče.

Rádi bychom Vám touto cestou sdělili že na trhu je velké množství obdobných SW produktů, které zajišťují obdobnou funkcionalitu, jako Vámi poptávaný SW SMART Notebook.
Vámi poptávaný SW je ovšem suverénně nejdražší ve své kategorii, neboť pro užívání jeho plné verze je potřeba každoroční dokupování nákladných licencí. Vaše argumentace nákladovostí je v tomto případě tedy zcela lichá, neboť za peníze, za které budete každoročně tento SW pořizovat, můžete obdržet srovnatelný SW produkt, bez nutnosti dokupování jakékoliv další licence, se zajištěním školení, podpory, či helpdesku, vč. databáze připravených učebních materiálů aj. tak, aby byl zajištěn patřičný uživatelský komfort = dosažení účelu veřejné zakázky za výrazně hospodárnějších podmínek.
Dále pro zajištění 100% kompatibility se stávajícími učebními materiály není nic jednoduššího a transparentnějšího, než takovou kompatibilitu smluvně podmínit (stávající materiály lze buď konvertovat do potřebného formátu nebo užívat v rámci volných licencí, bez nutnosti dalších dodatečných nákladů atp.).

Žádáme Vás tedy, abyste v duchu otevřené hospodářské soutěže rozvolnili striktní, netržní požadavek na konkrétní SW pro interaktivní tabule, tj. abyste definovali, co má daný SW umět / jaké uživatelské potřeby má plnit.

Pokud tuto žádost nebudete akceptovat, poté Vás zdvořile žádáme, abyste podrobně, objektivně, tj. přezkoumatelně popsali, z jakého důvodu nejste s to zabránit popsané nerovnováze na trhu HW a SW interaktivních tabulí, tedy z jakého přezkoumatelného důvodu zvýhodňujete konkrétního výrobce na úkor jiných - argument nákladů i kompatibility je viz výše zcestný.

Dovolujeme si Vás upozornit, že stávajícím požadavkem na SW (a nepřímo i HW) příslušnost poptávaných interaktivních tabulí se dostáváte do spirály vendor lock-in, tj. jste plně závislí na jedné obchodní značce a jste nuceni od této značky dokupovat neustále další produkty, bez možnosti změny, a to na úkor otevřené hospodářské soutěže, tedy především na úkor hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti ve vztahu k vynaloženým peněžním prostředků z veřejných rozpočtů.

Předem děkujeme za Vaší odpověď